حضرت آدم

حضرت آدم علیه‌السلام نخستین بشر مربوط به این سلسله از آدمیان کنونی و اولین انسانی است که خداوند از خاک آفرید. آنچه که به نام انسان خوانده میشود از وی شروع شده است.

آدم در ادیان


درباره آفرینش و زندگانی او در دینهای سه‌ ‌گانه یهود و مسیحیت و اسلام ، روایات و داستانهای همسان و همانند آمده است، و این همسانی و همانندی از آن رو است که مبد‌ءِ وحی در این سه دینیکی است. از این رو، پیش از پژوهش درباره آفرینش آدم و سرگذشت او در فرهنگ اسلامی، بررسی مختصری درباره چگونگی آن در دین یهود و مسیحیت و نظری کوتاه به انسانشناسی این ادیان، سودمند خواهند بود.

 

/ 0 نظر / 32 بازدید