ادم حوا نیا ادم نیست

 

 

ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺭﻓﺖ ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺑﺮﻡ ...


ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺠــ ـﺎ!؟


گفت ﺍﺯ ﯾﺎﺩﻡ ...
/ 0 نظر / 9 بازدید